Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Tratate internaţionale

Publicat:M, 12/10/2013 - 10:30

Tratate Multilaterale
 
Lista tratatelor de colaborare culturală multilaterală  la care Republica Moldova este parte
 
 Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UESCO)

1. Constituţia Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţi , Ştiinţă şi Cultură. Adoptată – la Londra, la 16.11. 1945. În vigoare pentru RM din 27.05.1992

2. Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat împreună cu Protocolul I la Convenţie Adoptată – la Londra, la 14.05.1945. În vigoare pentru RM din 09.03.2000

3. Convenţia privind protecţia Patrimoniului mondial, cultural şi natural.Adoptată – la Paris, la 16.11. 1972. În vigoare pentru RM din 23.12.2002

4. Convenţia privind salvgardarea patrimoniului cultural imaterial. Adoptată - la Paris, la 10.02.2003. În vigoare pentru RM din 24.03. 2006

5. Convenţia privind protecţia şi promovarea diversităţii de expresii culturale.Adoptată - la Paris, 20.10.2005. În vigoare pentru RM  din 05.10. 200

6. Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate  al bunurilor culturale, Adoptată - la Paris, 14.11.1970. În vigoare pentru RM din 14.12.2007

7. Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale. Adoptată – la Paris la 14.11.1970. În vigoare pentru RM  din 14.12.200


Tratate încheiate în cadrul Comunităţii  Statelor Independente (CSI)

1. Acordul cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărţii, şi poligrafiei. Semnat -  la Almatî, la 10.02.1995

2. Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente. Semnat - la Minsk, la 26.05.1995

3. Decizia despre Regulamentul privind ordinea restituirii valorilor culturale exportate şi importate ilicit. Semnat - la. Beşkek, la 09.10.1997

4. Acord cu privire la colaborarea statelor membre a Comunităţii Statelor Independente în domeniul presei periodice. Semnat - la Minsk,  la 04.06.1999

5. Acord privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei. Semnat - la. Minsk la 04.06.999

6. Acordul privind exportul şi importul valorilor culturale. Semnat - la Moscova,  la 28.09.2001 

7. Acordul de colaborare în domeniul cinematografiei. Semnat  la Almatî, la 10.02.1995

8. Acord de colaborare în domeniul protejării drepturilor de autor şi a celor conexe. Semnat - la Moscova, la 24 august 1993

9. Acordul cu privire la restituirea bunurilor culturale şi istorice statelor de provinenţă. Semnat - la Minsk, la 14.02.1992

10. Contract constituant privind crearea Fondului pentru susţinerea cooperării culturale a Comunităţii Statelor Independente. Semnat - la Moscova, la 11 septembrie 1998

11. Acord cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor- membre ale CSI. Semnat - la Moscova,  la 13.01.1999

12. Acord cu privire la colaborarea în domeniul editării, difuzării cărţii, şi poligrafiei. Semnat  - la Cholpon-Ata, la 16.04.2004

13. Acord privind colaborarea umanitară a statelor-membre ale CSI. Semnat  - la Kazani, la 26.08.2005

14. Acord de colaborare pentru combaterea încălcărilor drepturilor in domeniul proprietăţii  Intelectuale. Semnat - la Moscova, la 06.03.1998

15. Acordul privind crearea Fondului de susţinere a colaborării în domeniul culturii între statele-membre ale CSI. Semnat  - la 11.09.1998

16. Acord cu privire la coproducţia de filme. Semnat - la Chişinău, la 14.11. 2008

17. Protocol pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul cu privire la crearea Consiliului de colaborare culturală a statelor-membre ale CSI din 26 mai 1995. Semnat  –  la Sankt –Petersburg,  la18.10.2011

18. Protocolul pentru introducerea modificărilor în Acordul cu privire la instituirea sistemului de împrumut interbibliotecar în cadrul statelor-membre ale CSI din 13 ianuarie 1999. Semnat - la Aşgabat, la 30 mai 2012

19. Protocolul pentru introducerea modificărilor şi completărilor în Acordul privind instituirea Consiliului interstatal de colaborare în domeniul presei periodice, editării, difuzării cărţii şi poligrafiei din 4 iunie 1999. Semnat -  la Minsk, la 31 mai 2013

20. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai Comunităţii Statelor Independente cu privire la  Acţiunile principale de colaborare astatelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii pînă în anul 2015. Semnat - la Minsk la 19 mai 2011

21. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai CSI privire la Concepţia de dezvoltare a învăţămîntului în domeniul culturii şi artelor în statele-membre ale CSI. Semnat -  la Minsk,  la 19 mai 2011

22. Decizia  Consiliului şefilor de guverne ai CSI cu privire la Concepţia de colaborare a statelor–membre ale Comunităţii Statelor Independente în domeniul culturii. Semnat - la Minsk, la 19 mai 2011

 

Tratate încheiate în cadrul Consiliului Europei (CoE)

1. Convenţia culturală europeană. Adoptată - la Paris, la 18.12.1954. În vigoare pentru RM- 24.05.1994

2. Convenţia pentru conservarea patrimoniului arhitectural al Europei. Adoptată - la Grenada, la 03. 10 1985. În vigoare pentru RM din 01.04.2002

3. Convenţia europeană pentru protecţia patrimoniului arheologic (revizuită). Adoptată - la La Valetta, 16.01.1992. În vigoare pentru RM  din 22.06.2002

4. Convenţia peisajului european. Adoptată - la Florenţa la 20.10.2000. În vigoare pentru RM din 22.06.2002

5. Convenţia pentru protecţia bunurilor culturale în caz de conflict armat împreună cu Protocolul I la Convenţie. Aprobată - la Haga la 14.05.1954. În vigoare Pentru RM  din 09.03.2000

6. Convenţia peisajului european. Adoptată – la Florenţa, la 201.10.2000. În vigoare pentru RM din 01.03.2004     

7. Convenţia-cadru a Consiliului Europei  privind valoarea socială a patrimoniului cultural pentru societate, Adoptată - la Faro, la 27.10.2005. Semnată la 11.11.2008

Legea nr.198-XVI din 26.09.2008

8. Convenţia europeană privind coproducţia cinematografică. Adoptată - la 2 octombrie 1992. Semnată de RM la 11 ianuarie 2008 

 
Tratate încheiate în cadrul Organizaţiei de Cooperare la Marea Neagră (OCEMN)

1. Convenţia ţărilor riverane Mării Negre privind colaborarea în domeniul culturii, educaţiei, ştiinţei şi informaţiei.Adoptată - la Istambul, la 06.03.1993. În vigoare Pentru RM  din 10.10.1994

 
 Tratate încheiate în cadrul Uniunii Latine (UL)

1. Convenţia cu privire la crearea Uniunii Latine. Adoptată la 15.05.1954 la Madrid. În vigoare pentru RM  din  07.09.1972

 
 Tratate Bilaterale

Lista tratatelor bilaterale în domeniul culturii încheiate de Republica Moldova

 

Republica Azerbaidjan

1. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Azerbaidjan cu privire la colaborarea în domeniul culturii. Semnat -  la Baku, la 27.11.1997

 

 Republica Armenia

2. Acord de colaborare dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii Guvernul al Republicii Armenia. Semnat – la Chişinău, la 11.07.2013

 

Republica Belarus

3. Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova  şi Ministerul Culturii şi Presei al Republicii Belarusi. Semnat  - la Chişinău, la 11 septembrie 1995

4. Acord de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova  şi Ministerul Culturii al Republicii Belarusi. Semnat – la Minsk, la 28.08.2001

 

Republica Bulgaria

5. Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Bulgaria cu privire la colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat - la Sofia, 17.05.1993

 

Republica Cehia

6. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehia privind colaborarea în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului. Semnat - la Chişinău, la 30.09.2010

 

Republica Populară  Chineză

7. Acordul privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Chineze. Semnat - la 6 noiembrie 1992

8. Programul de colaborare culturală între Ministerul al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Republicii Populare Chineze pentru anii 2010-2014. Semnat - la Chişinău, la 06.09.2010

  

Republica Cuba

9. Acord de colaborare culturală în domeniul culturii, învăţămîntului şi ştiinţei între Republica Moldova şi Republica Cuba. Semnat - la Havana, la 21.12.1994

 

Republica Croaţia

10. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Croaţia privind colaborarea în domeniul culturii. Semnat - la Zagreb, la 23.10. 2006. 

 

Serbia şi Muntenegru

11. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri ai Serbiei şi Muntenegru cu privire  la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi culturii. Semnat - la Chişinău, la 09.06.2005.

  

Republica Estonia

12. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea culturală. Semnat - la Tallin, la 03.04.1996

 

13. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Estonia privind colaborarea în domeniile educaţie, culturii, tineretului şi sportului. Semnat - la Tallin, la 19.10. 2011

 
 Republica Elenă

14. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Elene cu privire la cooperarea în domeniile culturii, educaţiei şi ştiinţei. Semnat - la Atena, la 12.06. 2007

  

Federaţia Rusă

15. Acord de colaborare culturală dintre Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse. Semnat – la Soci, la 14.10.1994

16. Acord de colaborare între  Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind înfiinţarea şi funcţionarea centrelor culturale. Semnat – la Moscova, la 30.10.1998

17. Program de colaborare între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii al Federaţiei Ruse pentru anii 2012-2014. Semnat – la Kiev, la 31,12.2011

18. Program de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse în domeniul umanitar pentru anii 2011-2013. Semnat – la Moscova, la 29.03.2011

  

Republica Federală Germania

19. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la cooperarea culturală. Semnat - la Bonn la 11.10.1995

  

Statul Israel

20. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind cooperarea în domeniul culturii, învăţămîntului, ştiinţei, tineretului şi sportului. Semnat - la  Ierusalim,  la 22.06.1997

21. Protocol între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel privind instituirea reciprocă a Centrelor Culturale  şi activităţii acestora. Semnat – la Ierusalim, la 22.06.1997

22. Program de cooperare în domeniul culturii, educaţiei şi ştiinţei între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel pentru anii 2008-2011. Semnat - la Ierusalim, la 19.03.2008.

 

Republica Italiană

23. Acord de colaborare culturală, ştiinţifică şi tehnologică între Republica Moldova şi Republica Italiană. Semnat - la Roma, la 19.09.97

 

Republica  Kirghiză

24. Acord între Guvernul Republicii Kirghize privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat - la Chişinău, la10.06.1996

 

Republica  Kazahstan

25. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi  Guvernul  Republicii Kazahstan   de colaborare în domeniul culturii. Semnat la Chişinău, la 17.09.2003

 

Republica Lituania

26. Acord de colaborare între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la cooperarea în domeniul culturii. Semnat – la Chişinău, la 29.09.2010

27. Acord de colaborare între Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi învăţămîntului al Republicii Lituania. Semnat la 13.03.1991.

 

Republica Polonia

28. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea culturală şi ştiinţifică. Semnat - la Chişinău la, 10.12.1997

 

România

29. Acord de colaborare între Ministerul Culturiial Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din România. Semnat - la Chişinău, la 12.04.2011

30. Acord încheiat prin schimb de note  între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind deschiderea şi funcţionarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”. Semnat - la Chişinău, la 12 octombrie 2011

 
 Serbia şi Muntenegru

31. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Consiliul de Miniştri ai Serbiei şi Muntenegru cu privire  la colaborarea în domeniul învăţămîntului şi  culturii. Semnat - la Chişinău, la 9.06. 2005

  

Statele Unite Mexicane

32. Acord între Guvernul R.M. şi Guvernul Statelor Unite Mexicane privind cooperarea în domeniul învăţămîntului şi culturii. Semnat – la Mexic, la 18.05.1995

 

Statele Unite ale Americii

33. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind protecţia şi păstrarea unor anumite bunuri culturale. Semnat - la Washington, la 20.06. 2001.

 

 Republica Turcia

34. Acord de colaborare culturală între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Turcia. Semnat – la Chişinău, la 03.06.1994

35. Program de cooperare între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia. Semnat - la Chişinău,  la 17.12.2007.

36. Plan de acţiuni între Ministerul Culturii al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia pentru implementarea Programului de cooperare între Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Moldova şi Ministerul Culturii şi Turismului al Republicii Turcia, semnat la Chişinău,  la  17 decembrie 2007. Semnat - la Ancara,  la 18.12.2013

 

Turcmenistan

37. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republici Turkmenistan privind cooperarea în domeniul culturii. Semnat – la Chişinău, la 24.07.2013

 

Republica Ungaria

38. Acord privind colaborarea culturală dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Ungaria. Semnat – la  Chişinău, la 19.04.95

  

Ucraina

39. Acord încheiat între Guvernul  Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei  privind colaborarea în domeniul învăţămîntului, ştiinţei şi culturii. Semnat la Chişinău, la 20.03.1993

  

Statul Qatar

40. Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar cu privire la colaborarea în domeniul culturii. Semnat - la Doha, la 30.05 2010