Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Scurt istoric

Publicat:M, 10/29/2013 - 16:48
Ministerul Culturii a fost înfiinţat la 27 mai 1953. . .
prin Hotarîrea nr. 460 din 27 mai 1953 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti –“Cu privire la confirmarea structurii şi statelor de personal a aparatului Ministerului Culturii al RSS Moldoveneşti ”, în corespundere cu Hotarîrea Sovietului Miniştrilor al Uniunii RSS nr.1011 din 11 aprilie 1953.

În componenţa noului minister au fost transmise toate întreprinderile, organizaţiile, aşezămintele, instituţiile de învăţămînt, organizaţiile de cercetare ştiinţifică şi proiectări, gospodăriile auxiliare, imobilele de locuit, garajele, depozitele şi alte edificii aflate în gestiunea fostelor organizaţii de stat: Direcţia Edituri şi Industrie poligrafică de pe lîngă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Direcţia pentru Instituţiile de Iluminare culturală de pe lîngă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Comitetul pentru Radio-informaţie de pe lîngă Sovietul Miniştrilor al RSSM; Direcţia Republicană moldovenească pentru rezervele de muncă. 

 

Ministerul avea în subordine toate instituţiile de profil din ţară, gestiona pregătirea specialiştilor pentru instituţiile de profil. În perioada anilor 1953 -1964 patrona arta cinematografică, audiovizualul, comerţul cu carte, arta fotografică. 

 

După dezmembrarea URSS, ministerul a activat sub diferite denumiri, atribuindu-i-se şi noi competenţe:1990-1994 – Ministerul Culturii şi Cultelor al Republicii Moldova, 2005-2009 – Ministerul Culturii şi Turismului. 

 

Pînă în anul 1963, Ministerul culturii a activat în edificiul actual al Curţii Supreme de Justiţie, situat la intersecţia străzilor Mihail Kogălniceanu şi Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni. Din anul 1963 Ministerul Culturii se află în clădirea Guvernului (Piaţa Marii Adunări Naţionale nr.1, Chişinău, 2033).

 

Galeria conducătorilor Ministerului Culturii
 

Nume, prenume

Funcţia

Perioada

Lazarev Artiom

Ministru al Culturii

1953-1963

Darienco Petru

Ministru al Culturii

1963-1967

Leonid Culiuc

Ministru al Culturii

1967-1973

Constantinov Anton

Ministru al Culturii

1973-1987

Cuşnir Grigore

Ministru al Culturii

1987-1989

Sobor Eugeniu

Ministru al Culturii

1989-1990

Ion Ungureanu

Ministru al Culturii şi Cultelor

1990-1994

Cibotaru Mihail

Ministru al Culturii

1994-1997

Ciobanu Ghenadie

Ministru al Culturii

1997-2001

Păcuraru Ion

Ministru al Culturii

2001-2002

Madan Veaceslav

Ministru al Culturii

2002-2005

Cozma Artur

Ministru al Culturii şi Turismului

2005-2008

Barbulat Mihail

Ministru al Culturii şi Turismului

2009

Focşa Boris

Ministru al Culturii

2009-2013

Babuc Monica

Ministru al Culturii

30.05.2013

Sergiu Prodan

Ministru al Culturii

2021