Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Proiecte intenaționale

Publicat:J, 04/17/2014 - 15:31

SAY CHEESE

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

1.

SAY CHEESE:
 
Albumul fotografic al familiei est-europene. Dezvoltarea capacităţilor, formarea unor legături de afaceri şi promovarea  fotografiei tematice în cadrul Parteneriatului Estic.
 
Obiective generale:
 
Consolidarea dezvoltării aşa-numitei fotografii tematice a Parteneriatului Estic (fotografii ce descriu ţările Parteneriatului Estic din multiple puncte de vedere, precum cel cultural, uman, al modului de trai, natura, oraşele şi regiunile, dezvoltarea afacerilor, oportunităţile turistice etc.) şi  contribuţia la crearea unei imagini pozitive a Parteneriatului Estic în regiune şi în afara ei.

Uniunea Artiştilor Fotografici din Moldova

 

Împărtăşind istoria – Dialoguri culturale

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

2.

„Împărtăşind istoria – Dialoguri culturale”
 
Obiective generale:
 
Proiectul EUROCLIO „Împărtăşind istoria – Dialoguri culturale” întruneşte profesionişti din domeniile istoriei, patrimoniului cultural şi educaţiei civice din Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova şi Ucraina şi îşi propune să sporească vigilenţa pentru inovaţii şi abordări responsabile în domeniul educaţiei culturale , ceea ce ar spori gradul de democraţie şi dialogul intercultural, creând totodată reţele naţionale şi transfrontaliere durabile, şi îmbunătăţind competenţele profesionale ale membrilor săi. Experienţele din cadrul proiectului vor fi împărtăşite cu colegi reprezentanţi ai EUROCLIO din Belarus, Bulgaria, România, Rusia şi Turcia. Proiectul este parte componentă a programului EUROCLIO – Inovarea Educaţiei Istorice din regiunea Mării Negre, care  se focusează pe istoria regională şi încrucişată, patrimoniu cultural şi educaţia civică, bazându-se pe implementarea gândirii critice, receptivitate şi înţelegere reciprocă şi pe dezvoltarea unor elevi şi studenţi independenţi, autodidacţi şi creativi.

Asociaţia Tinerilor Istorici din Moldova

 

Spaţii Publice Durabile în Ţările Estice (SPACES)

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

3.

Spaţii Publice Durabile în Ţările Estice (SPACES)
 
Obiective generale:
 
SPACES promovează activităţile artistice şi culturale în spaţiile publice, şi recuperarea spaţiilor publice pentru artă, cultură şi cetăţeni.
Proiectul supervizează şi realizează evenimente artistice participative în spaţiile publice din Armenia, Georgia, Moldova şi Ucraina. Procesele de socializare, cercetări sociale şi dezbateri acompaniază respectivele evenimente cultural-artistice.

Asociaţia Tinerilor Artişti „Oberliht”

 

Valorificarea şi Îmbunătăţirea Managementului Micilor Centre Istorice din cadrul regiunii Parteneriatului Estic (VIVA EAST)

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

4.

Valorificarea şi Îmbunătăţirea Managementului Micilor Centre Istorice din cadrul regiunii Parteneriatului Estic (acronimul în engleză VIVA EAST)
 
Obiective generale:
 
VIVA EAST realizează o analiză a bunelor practici în domeniul revalorizării patrimoniului cultural şi ecologic pe termen lung în Europa, focusându-se pe particularităţile Europei de Est. Studiul este efectuat de o echipă formată din experţi internaţionali, condusă de cercetători universitari experimentaţi. Proiectul îşi propune să traducă în practică exemplele celor mai bune modele analizate în contextul micilor centre istorice regionale. Prin urmare, VIVA EAST va elabora o metodologie a revalorizării patrimoniului cultural şi ecologic, angajând agenţii locali implicaţi şi direct interesaţi de activităţile cultural-turistice în trei regiuni-pilot: România – Microregiunea văii Hârtibaciu, Armenia – Regiunea Tavush şi Republica Moldova – Raionul Cahul.

Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană

 

Unitatea de Monitorizare Regională şi Dezvoltare a Capacităţilor

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

5.

Unitatea de Monitorizare Regională şi Dezvoltare a Capacităţilor
 
Unitatea de Monitorizare Regională şi Dezvoltare a Capacităţilor (RMCBU) acoperă toate statele partenere ale Programului Cultural al Parteneriatului Estic, ţinând cont de  nevoile specifice ale fiecărei ţări şi de impactul pe termen lung, şi având următoarele obiective:
 • Dezvoltarea capacităţilor instituţiilor publice şi a alor actori culturali sectoriali din statele partenere;
 • Instructaj, monitorizare şi coordonare a proiectelor selectate prin intermediul solicitărilor de propuneri;
 • Colectarea şi diseminarea rezultatelor.

Ministerul Culturii

 

Proiectul „Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

6.

Proiectul „Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”
 
În cadrul proiectului se propune ridicarea gradului de competitivitate economică și atractivă a regiunilor Soroca – Suceava – Hotin prin implementarea activităților de parteneriat transfrontalier ce țin de îmbogățirea potențialului turistic și promovarea valorilor culturale și istorice comune.
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 • Valorificarea durabilă a valorilor culturale și istorice comune prin restaurarea monumentelor care reprezintă patrimoniul cultural, Cetățile Soroca, Hotin, Suceava.
 • Îmbunătățirea calității infrastructurii și a serviciilor turistice prin implementarea cerințelor Uniunii Europene ce țin de  diversificarea ofertelor turistice.
 • Integrarea monumentelor de valoare culturală a regiunii transfrontaliere la nivelul internațional a rețelei de turism.
 • Implicarea actorilor locali în dezvoltarea pieții de turism prin conștientizarea beneficiilor economice a turismului și utilizarea tehnologiilor noi  în promovarea patrimoniului cultural.

Consiliul Raional Soroca

 

Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor - 2013”

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

7.

Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor - 2013”

Ministerul Culturii

 

Programul Novateca

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

8.

Programul Novateca
 
Programul Novateca este parte a Inițiativei Global Libraries, care se concentrează pe facilitarea accesului public la tehnologii informaționale și de comunicare prin intermediul bibliotecilor publice din țară.
Pe parcursul etapei pilot a programului, 68 de biblioteci publice din Moldova, au fost selectate și dotate cu tehnologii moderne și calculatoare pentru accesul gratuit al publicului la Internet. De asemenea, pe întreg teritoriul țării, au fost deschise 6 Centre Regionale de Formare, care vor instrui peste 100 de bibliotecari pentru a putea utiliza noile resurse tehnologice în beneficiul comunităţilor.
 

Oficiul Novateca în Moldova

 

COMUS - Community-led Urban Strategies (in Historic Towns)

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

9.

COMUS - Community-led Urban Strategies (in Historic Towns)
 
Rezultate estimate:
 • Intervenţii prioritare pentru regenerarea construcţiilor urbane de patrimoniu, ceea ce va consolida viziunea comunităţilor locale asupra viitorului oraşelor pilot;
 • Proiectele-pilot de revitalizare a patrimoniului sunt dezvoltate ca un mijloc ce va contribui la implementarea priorităţilor urbanistice locale din oraşele pilot.

Ministerul Culturii

 

Micşorarea efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor

Nr.

Denumirea proiectului

Autoritatea de implementare a proiectului

10.

„Micşorarea efectelor migraţiei părinţilor asupra copiilor”
 
Scopul acestui proiect este de a-i ajuta pe copiii ai căror părinţi au migrat peste hotare, prin activităţi legate de lectură şi cunoaştere.
Acest proiect se focusează preponderent asupra copiilor ai căror părinţi au emigrat la muncă peste hotare, dar el va implica şi alţi copii. În primul an de proiect este planificată implicarea a aproximativ 10 mii de copii din 200 de sate.
 
Obiectivele proiectului:
 • Suport moral, spiritual şi informaţional pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă peste hotare;
 • Dezvoltarea la copii a ştiinţei de carte şi a capacităţilor de utilizare a informaţiei;
 • Instruirea copiilor în uzul securizat al mijloacelor de comunicare şi informare, pentru scopuri educaţionale şi pentru comunicarea cu părinţii;
 • Diseminarea informaţiei despre Japonia în calitatea sa stat aflat printre cele mai dezvoltate din lume, şi care posedă un sistem educaţional exemplar.

Biblioteca Naţională pentru Copii „Ion Creangă”