Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

PROIECTE EDITORIALE 2023

Publicat:L, 08/15/2022 - 11:54
PROIECTE EDITORIALE 2023
 
Descriere
Ministerul Culturii iniţiază sesiunea de colectare a ofertelor în cadrul Programului pentru  editarea cărţii naţionale – 2023 în conformitate cu Regulamentul cu privire la selectarea, editarea şi achiziţia cărţii naţionale din mijloacele prevăzute în bugetul de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 256 /2013 cu modificările ulterioare. 
 
    Editurile interesate vor depune dosarul  de participare pe suport de hârtie la adresa Nicolae Iorga, 21, etaj 3, Secția Managementul documentelor şi în regim on-line prin completarea unui formular fără înregistrare/autentificare,/logare: www.mc.gov.md. Directoriul Proiecte editoriale. 
 
 
     Aferent dosarului  pe suport de hârtie, ofertantul va prezenta  până la 20 pagini de manuscris din fiecare titlu de carte propus spre editare (exceptează autorii clasici) cu indicarea numelui și datelor de contact ale redactorului ofertei.
 
 
 Termenul limită de depunere a ofertelor:  30 septembrie 2022, ora 15.00
 
 Criterii de selectare   generale:

       a) calitatea generală a cărţii editate (titlu de referinţă, conţinut, calitate editorială şi poligrafică, design etc.); 
       b) relevanţă, utilitate publică, noutate; 
       c) interes public, demonstrat prin diverse testări; solicitare a bibliotecilor; stimularea literaturii cognitive pentru copii;
       d) valoarea şi notorietatea autorului selectat şi a lucrării prezentate;
       e) oportunitatea editării în raport cu necesarul bibliotecilor publice;

        f) executarea tehnică şi grafică a cărţii;

    g) tipărirea a unui tiraj suplimentar de 300 (trei sute) de exemplare pentru comercializarea prin rețeaua de librării. Confirmarea tipăririi tirajului suplimentar de 300 ex. va servi factura de la tipografia care a fabricat tirajul cărții.

 

 Notă. Volumul  adnotării (rezumatul  lucrării propuse cu  indicarea tematicii și   categoriei de cititori) – până la 10 enunţuri.

 

 
Persoana responsabilă
Marina Lașco, consultant superior,
Direcția Arte și Industrii Creative,
tel: 022 23 40 26, 060249915,