Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Părți interesate

Publicat:L, 11/04/2013 - 10:31

 

ONG-uri

Lista ONG-urilor din sfera culturii

 

Denumirea
Datele de contact
Misiunea
Asociaţia cultural-educativă „Acătării”
 
Anatolie Juraveli, Richard Constantinidi
 
Promovarea, susţinerea şi încurajarea artiştilor tineri şi talentaţi, de a participa activ la dezvoltarea vieţii culturale în ţară şi de a impune Republica Moldova în circuitul cultural internaţional.
Human Zone
Organizarea unor recitaluri de poezie în locurile publice, în spaţii nonconvenţionale, miza fiind stabilirea unui contact direct şi imediat cu cititorul, şi primirea unei reacţiei directe şi imediate la textul poetic.
Uniunea Artiştilor Plastici din Republica Moldova
Tel: +373 (0) 22 24 46 50
Tel: +373 (0) 22 24 46 99
 
Organizaţia Artiştilor Plastici Profesionişti din Basarabia a fost fondată, în anul 1903, din iniţiativa lui Vladimir Okuşko, Pavel Piskarev, Eugenia Maleşevsky, Vasile Blinov.
Centrul de Artă şi Dezvoltare Profesională
"ARS DOR"
Tel: +373 (0) 79 574 875
 
ARS DOR este un Centru de Artă şi Dezvoltare Profesională ce oferă consultanţă, traininguri şi programe de dezvoltare a capacităţilor pentru sectorul cultural al Republicii Moldova.
Asociaţia Obştească
"Pro Art"
 
Tel: +373 299 93 748
 
Localitate: Cahul
Realizarea producţiei TV şi de teatru de înaltă calitate; Promovarea artei teatrale şi a culturii cinematografice în mediul autohton; Instruirea copiilor, tinerilor şi a profesioniştilor în domeniul producţiei TV şi a teatrului social.
Asociaţia Tinerilor Artişti "Oberliht"
 
Conducătorul organizaţiei: Vladimir US
Localitate: Chişinău
Telefon: + 373 22 286317
Site: http://oberliht.com        
Mobilizarea tinerilor artişti în vederea perfecţionării lor profesionale, susţinerea acestora întru afirmare în mediul creatorilor contemporani.
Asociaţia de Voluntariat Internaţional din Moldova (AVI-Moldova)
Localitate: Chişinău
Telefon: +373 22 927724
 
Promovarea păcii, toleranţei, voluntariatului, cunoaşterii interculturale, modului sănătos de viaţă şi a drepturilor omului prin intermediul activităţilor de voluntariat.
Asociaţia Fotografilor Profesionişti
 
Localitate: Chişinău
Telefon: 069941001
Promovarea fotografiei ca artă pe plan local, naţional si internaţional.
Asociaţia Obştească a Invalizilor "EGIDA"
Localitate: Chişinău
Telefon: 44-35-65
Fax: 43-52-72
 
Uniunea Teatrala din Moldova
 
Conducătorul organizaţiei: Alexandru Grecu
Localitate: Chișinău
Telefon: 373 022 224138
Promovarea intereselor profesionale, materiale şi morale ale membrilor săi, susţinerea şi dezvoltarea mişcării teatrale în Republica Moldova, valorificarea patrimoniului teatral naţional şi universal.
Asociaţia obştească de dezvoltare cultural-turistică "Meşterul Manole"
Localitate: Criuleni
Telefon: 37324820606
 
Stimularea şi promovarea activităţilor cultural-turistice din raion.
Agenţia Naţională pentru Dezvoltare Locală şi Regională
Localitate: Chișinău
Telefon: 022 224261
 
Promovarea principiilor democratice şi a statului de drept, susţinerea programelor de schimb cultural, instruire profesională în diverse domenii şi schimb de experienţă pentru diverse categorii de cetăţeni.
Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău [KSA:K]
 
Localitate: Chișinău
Telefon: + 373 22 237272
 
Promovarea formelor culturale şi practicilor artistice care reflectă dinamica transformărilor sociale, politice şi economice ale societăţii. Centrul susţine activităţi de advocacy în promovarea politicilor culturale adecvate, definirea şi consolidarea poziţiei artistului, a practicilor artei contemporane în societate.
Fundaţia Familia Sturza
 
Localitate: Chișinău
Telefon: +373 22 23 39 60
 
Misiunea Fundaţiei “Familia Sturza” este de a susţine şi promova dezvoltarea personală şi comunitară prin desfăşurarea de programe de asistenţă şi cooperare, destinate în special grupurilor dezavantajate, pentru cultivarea spiritului de iniţiativă, a activismului civic şi a unei pronunţate responsabilităţi sociale.
Asociaţia Republicană "Pentru prosperarea culturii naţionale"
Localitate: Chișinău
Telefon: (373)68555601
 
Organizarea şi desfăşurarea diverselor activităţi culturale, implementarea mai profundă a tradiţiilor şi obiceiurilor naţionale menite să trezească şi să încurajeze spiritul frumosului, a idealurilor supreme ale umanităţii şi culturii etico-morale.
Clubul Filosofic Agora
 
Conducătorul organizaţiei: Popov Ştefan
Localitate: Chișinău
Telefon: agora@scientist.com
Compensarea industriei divertismentului şi a culturii de consum, susţinerea şi dezvoltarea ramurii intelectuale şi culturale, dezvoltarea intelectuală şi stimularea gândirii critice.
Asociaţia Naţională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM)
Localitate: Chișinău
Telefon: 245712
Fax: 245712
 
ANTEM perseverează în deschiderea dialogului şi a comunicării interculturale şi interetnice prin oferirea serviciilor de predare a limbii de stat pentru diverse categorii de beneficiari.
Alianţa Franceză din Moldova
 
Localitate: Chișinău
Telefon: + (373 22) 23 45 10 / 23 72 34
Fax: + (373 22) 23 47 81
Email: alfr@alfr.md
 
Pe lângă rolul său de operator cultural şi lingvistic al Ambasadei Franţei în Republica Moldova, Alianţa Franceză din Moldova asigură de asemenea, prin intermediul Spațiului CampusFrance, rolul de promovare a învăţământului Superior în Franţa.
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale
Conducător: Octavian Sireţeanu
Localitate: Chişinău
Telefon: 079 469 226, 068 081 381
 
Promovarea jocurilor intelectuale şi a celor de societate în rândurile liceenilor şi ale studenţilor. Organizarea concursurilor de jocuri intelectuale şi a unor tabere de vară tematice. Promovarea în rândurile tinerilor a dezvoltării personale sub multiple aspecte.

 

 

 

Uniuni profesionale

Lista uniunilor profesionale

 

Denumirea
Datele de contact
Misiunea
Uniunea ScriitorilorPreşedinte Arcadie SUCEVEANU 
tel. (022) 24-85-77
Asociaţia obştească „Uniunea Scriitorilor din Moldova” (numită în continuare USM) este o asociaţie obştească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinţei persoanelor asociate în baza consemnării calităţii de membru şi în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul Statut.
Uniunea TeatralăPreşedinteAlexandru GRECU  
Tel. (022) 22-06-80
 
Uniunea Muzicienilor Preşedinte Aurelian DĂNILĂ
tel. (022) 24-34-43
 
Uniunea Compozitorilor şi MuzicologilorPreşedinte Vladimir BELEAEV   
tel. (022) 23-53-48
 
Uniunea Cineaştilor

Preşedinte Sergiu PRODAN
tel. (022) 54-19-70

Scopul acestei organizatii obstesti era de a consolida rindurile cineastilor, de a organiza premiere, intilniri cu regizori, actori, discutii in jurul noilor filme, alte evenimente legate de cea de-a saptea arta. Uniunea Cineastilor acorda ajutor material, membrii uniunii beneficiau de anumite facilitati de ordin social.
Uniunea Jurnaliştilor Preşedinte interemar Petru Bogatu
tel. (022) 23-34-19
Profilul de activitate CONFORM STATUTULUI: apărarea şi promovarea libertăţii presei, a drepturilor mass-media şi ale jurnalistului, promovarea institutului democratic al presei libere.
Uniunea Artiştilor Plastici Preşedinte Ghenadie JALOBA 
tel. (022) 25-50-24
Societatea de Arte Frumoase din Basarabia, şi-a asumat un program vast de susţinere a procesului creator contemporan, de conexiune a învăţămîntului artistic la procesul creator, de valorificare a Patrimoniului artistic, inclisiv crearea unui muzeu de arte plastice, dar şi conservarea in situ a monumentelor cu valoare artistică şi istorică, de valorificarea prin produse tipărite şi conferinţe a valorilor artistice.
Uniunea Meşterilor Populari Preşedinte  Ion BĂLTEANU   
tel. (022) 22-58-78
Asociaţia Obştească “Uniunea Meşterilor Populari din Moldova” este o asociaţie de creaţie neguvernamentală, fondată în 1992. Are drept scop desfăşurarea  activităţii organizate de valorificare si renastere a artei populare meştesugareşti prin incurajarea mesterilor populari, creatori de valori autentice.
Uniunea Arhitecţilor Preşedinte Iurie Povar
tel. (022) 24-17-21
Asociaţia Obştească Uniunea Arhitecţilor din Republica Moldova, în continuare - "Asociaţia", este o asociaţie obştească neguvernamentală de creaţie, apolitică şi nonprofit constituită prin libera manifestare a voinţei arhitecţilor asociaţi.
Uniunea DesignerilorPreşedinte Tiron Sveatoslav

tel. (+373) 69 107 084

Scopul principal al uniunii - dezvoltarea și promovarea activității creatoare de designerilor, protecția drepturilor de autor, intereselor profesionale, economice și sociale; îmbunătățirea eficienței contribuției de proiectare a culturii și economiei Republicii Moldova.