Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Importul automobilelor de epocă

Publicat:J, 09/09/2021 - 09:12

Modalitatea de introducere în țară a automobilelor de epocă (autovehicule de colecție de interes istoric)

 

Automobilele mai vechi de 30 ani pot fi introduse în țară doar în cazul când reprezintă valoare istorică, memorială, culturală etc, criteriul cronologic nefiind determinant.

 

Expertizarea bunurilor culturale mobile în scopul stabilirii valorii istorice se efectuează de către experți acreditați de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării pe anumite domenii. Bunurile de importanță tehnică/ mijloacele de transport/automobile de epocă sunt expertizate de către experții Vitalie Didenco, tel. +37379441171, Certificat de acreditare nr. 16 din 15.03.2018  și Vadim Golubcov, tel. +37369101353, Certificat de acreditare nr. 17 din 15.03.2018.

 

Avizul de expertiză se emite în baza cererii, depuse de către solicitant pe numele expertului acreditat. Termenul de realizare a raportului de expertiză este stabilit de expert, în dependență de complexitatea procedurii.

 

În baza raportului de expertiză efectuat de expert, Direcția patrimoniu cultural al MECC emite notificarea privind confirmarea faptului că automobilul respectiv face parte din categoria autovehicul de colecție de interes istoric și reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute. Notificarea este prezentată de către beneficiar către Serviciul vamal și este valabilă timp de trei luni din data emiterii.

 

Acte necesare pentru emiterea notificării: raportul de expertiză, cererea de emitere a notificării, copia buletinului de identitate. Info la tel: 022 23 39 03, 022 23 80 13.

  

Cerere de introducere în țară a automobilelor de epocă