Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar

Publicat:V, 11/04/2022 - 12:29

Denumirea serviciului:

Avizarea loturilor de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar

Descrierea serviciului:

 

 

 

 

 

Avizarea loturilor de carte se face la cerere, în situaţiile în care acestea urmează a fi obiectul intrării în țară cu titlu de ajutor umanitar, efectuată de către o persoană juridică și/sau fizică. Ministerul Culturii autorizează introducerea în ţară a literaturii (beletristice, cognitive), altor produse editoriale.

 

Pasul 1. Depunerea demersului. Pentru a obține autorizarea loturilor de carte intrate în Republica Moldova, persoana juridică și/sau fizică trebuie să solicite din partea Ministerului Culturii un aviz, în baza unui demers la care se anexează documentele însoțitoare necesare (indicate la rubrica documente necesare pentru obținerea avizului), la adresa juridică și/sau e-mail indicată în rubrica adresa şi datele de contact ale prestatorului.

Pasul 2. Examinarea demersului și avizarea documentelor însoțitoare necesare prezentate Ministerului Culturii. Avizarea se efectuează doar în baza demersului și prezentarea documentelor însoțitoare necesare.

 

Pasul 3. Eliberarea avizului de către Ministerul Culturii

Documente necesare pentru obținerea avizului:

Demers, în formatul stabilit de Minister (vezi rubrica formulare utile):

  • Lista publicațiilor cu titlu de ajutor umanitar, în formatul stabilit de Minister (vezi rubrica formulare utile);
  • Factura proformă;
  • Scrisoare de donație;
  • alte documente însoțitoare, după caz (borderou, invoice, etc.).

Adresa şi datele de contact ale prestatorului:

Chişinău, str. Nicolae Iorga 21, MD-2012, tel: +373 (22) 823 817,  e-mail: boris.cremene@mc.gov.md

Programul de prestare a serviciului:

Luni - vineri, orele 08.00 – 17.00.

Costul și durata prestării serviciului:

Gratuit, durata – de la 1 până la 15 zile

Acte normative:

 

Legea nr. 1491/2002 cu privire la ajutoarele umanitare acordate Republicii Moldova 

Formulare utile:

 

 

 

 

MODEL Demers pentru persoanele juridice și/sau fizice care solicită autorizare pentru loturile de carte intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar:

 

1.      MODEL Listă de publicații intrate în țară cu titlu de ajutor umanitar:

Procesul de depunere a petițiilor:

Petițiile pot fi depuse personal la sediul instituției: str. Nicolae Iorga 21, MD-2012 Chișinău, e-mail: cancelaria@gov.md