Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Apeluri de proiect / burse / stagii

Publicat:M, 03/19/2014 - 13:15

 

Burse în domeniul culturii/artelor

 

25 de burse de studiu pentru anul 2016 la Academia de Hermeneutică din Italia

Academia Universală de Hermeneutică situată pe insula Sant’Antioco (Regiunea Sardinia, Italia) oferă 25 de burse de studiu pentru anul 2016. Studiile la Academie vor consta din sesiuni anuale a cîte 2 luni. Limbile de studiu: engleză, italiană, rusă și franceză.

 

Fundația care activează pe lîngă Academie oferă 25 burse a cîte 9000 dolari SUA, inclusiv tinerilor originari din Republica Moldova cu vîrsta cuprinsă între 18 și 35 ani.

 

Pentru mai multe detalii accesați pagina web: www.hermeneutics.academy.


 

EUROPA CREATIVĂ (2014 - 2020)

Subprogramul MEDIA

Cerere de propuneri

EACEA/15/2015: Sprijin pentru acces la piețe

 

1.         Obiective și descriere

Prezentul anunț de cerere de propuneri are drept temei Regulamentul n° 1295/2013 al Parlamentului European  și al Consiliului din data de 11/12/2013 privind instituirea programului de sprijin pentru sectorul european cultural și creativ (EUROPA CREATIVĂ) si a amendamentului lui din data de 27/06/2014.

În domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual, unele dintre prioritățile subprogramului MEDIA vor fi:

 • îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere audiovizuale europene care să aibă potențialul de a circula în Uniune și în afara acesteia și de a facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune;
 • încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente comerciale  inovative pentru a permite operatoriilor din domeniul audiovizualului  creșterea vizibilității proiectelor lor pe piețele Uniunii și pe piețele internaționale.

2.         SOLICITANȚI ELIGIBILI

            Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

3.         Acțiuni eligibile

Prin prezenta cerere de propuneri se urmărește sprijinirea acțiunilor și a activităților desfășurate pe teritoriul și în afara țărilor participante la subprogamul MEDIA.

Vor fi considerate eligibile numai dosarele care corespund cel puțin uneia dintre cele 3 acțiuni enumerate mai jos:

 • Acțiunea 1 - Accesul profesioniștilor europeni la piețe fizice
 • Acțiunea 2 - Instrumente online destinate profesioniștilor
 • Acțiunea 3 - Activități comune de promovare la nivel european

 

Activitățile trebuie să demareze între 01.06.2016 și 31.05.2017. Durata maximă a acțiunii este de 12 luni. Se poate acorda o prelungire de cel mult 6 luni suplimentare, dacă aceasta este solicitată înainte de termenul menționat în acordul de grant. În orice caz, durata maximă va fi de 18 luni.

4. Buget

Bugetul total disponibil este estimat la 7 M EUR.

Contribuția financiară a Uniunii nu poate depăși:

- 60 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări participante la subprogramul MEDIA;

- 80 % din totalul costurilor eligibile ale acțiunii, în cazul acțiunilor care se desfășoară în țări neincluse în subprogramul MEDIA.

Comisia își rezervă dreptul de a nu aloca toate fondurile disponibile.

 

5.         Termenul de depunere a dosarelor

 Propunerile trebuie depuse cel târziu la 28.01.2016, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului), utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nicio altă metodă de depunere a dosarelor.

Solicitanții trebuie să furnizeze toate documentele solicitate și menționate în formularele electronice.

 

Detalii complete

Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en

Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.

 

 

EUROPA CREATIVĂ (2014 - 2020) SUBPROGRAMUL MEDIA
 
CERERE DE PROPUNERI
EACEA/16/2015: Sprijin pentru festivalurile de film
 
În domeniul promovării circulației transnaționale, una dintre prioritățile subprogramului MEDIA este:
 • sprijinirea atragerii unui public mai larg ca mijloc de stimulare a interesului față de producțiile audiovizuale europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, educaţie cinematografică și festivaluri.
 
SOLICITANȚI ELIGIBILI
Solicitanții trebuie să fie entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări. În măsura în care sunt îndeplinite toate condițiile menționate la articolul 8 din Regulamentul privind instituirea programului „Europa creativă”, iar Comisia a lansat negocierile cu țara respectivă, sunt eligibile dosarele depuse de entități juridice din una dintre următoarele țări:
 • statele membre ale UE;
 • țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii stabilite în acordurile
 • cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;
 • țările AELS care sunt membre ale SEE, în conformitate cu dispozițiile Acordului privind SEE;
 • confederația Elvețiană, pe baza unui acord bilateral care urmează să fie încheiat cu această țară;
 • țările vizate de politica europeană de vecinătate, în conformitate cu procedurile definite împreună cu aceste țări ca urmare a acordurilor cadru care prevăd participarea lorla programele Uniunii Europene;
 
Programul  este  deschis,  de asemenea, pentru acțiunile de cooperare bilaterală sau multilaterală care vizează țările sau regiunile selectate pe baza unor credite suplimentare plătite de aceste țări sau de aceste  regiuni și a unor acorduri specifice care  urmează  a  fi convenite  cu țările  sau regiunile respective.
 
ACȚIUNI ELIGIBILE
Vor fi acceptate numai solicitările prezentate de entități eligibile care organizează festivaluri audiovizuale în țările participante la subprogramul MEDIA
 
BUGET
Bugetul total alocat pentru cofinanțarea proiectelor este estimat la 3 milioane EUR. Contribuția financiară a UE se va acorda ca sumă forfetară cuprinsă între 19000EUR și 75000EUR, în funcție de numărul de filme europene din program. Comisia își rezervă dreptul de a nu distribui toate fondurile disponibile.
 
TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARELOR
Datele - limită pentru transmiterea propunerilor: 17.12.2015, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 1.5.2016 și 31.10.2016; - 28.04.2016, ora 12.00 (la prânz, ora Bruxelles-ului): pentru activitățile care vor începe între 1.11.2016 și 30.04.2017.
Propunerile trebuie depuse utilizându-se formularul de înscriere online (formular electronic). Nu se acceptă nici o altă metodă de depunere a dosarelor.
 
DETALII COMPLETE
Textul integral al îndrumărilor și formularele de înscriere pot fi găsite la următoarea adresă de internet: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/festivals-2016_en
 
Dosarele trebuie să respecte toate condițiile precizate în îndrumări și să fie depuse utilizând formularele electronice puse la dispoziție.
 
Concurs deschis în Programul de Cultură și Creativitate al UE și Parteneriatul Estic:
vizită de studiu și program de parteneriat cu Polonia
Termen-limită: 7 decembrie 2015

Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ucraina

Programul de Cultură şi Creativitate al UE și Parteneriatul Estic invită organizaţiile din domeniul industriilor culturale şi creative din cele şase ţări ale Parteneriatului Estic să aplice pentru a participa la o vizită de studiu și un program de parteneriat. Cele şase organizaţii selectate vor beneficia de instruire şi vor lucra în primăvara anului 2016 alături de colegii din şase organizaţii pre-selectate din Polonia. Intenţia este de a iniția parteneriate culturale pe termen lung. Vizita va fi găzduită de Centrul Naţional de Cultură din Polonia şi va fi în parte localizată la Wrocław – Capitala Europeană a Culturii 2016.

Cele şase organizaţii selectate din Polonia sunt:

 • Atelierele culturii (Lublin)
 • Teatrul "Stefan Jaracz" (Olsztyn)
 • Centrul Cultural "C.K. Norwid" (Cracovia)
 • Bołt Records (Varșovia)
 • Art Inkubator / Fabryka Sztuki (Lodz)
 • Institutul Culturii Orășenești (Gdansk)

Acest program îşi propune să demareze o serie de parteneriate pe termen lung între organizaţiile active din sectoarele cultural şi creativ din Polonia şi ţările Parteneriatului Estic. Parteneriatele vor încuraja conexiuni/schimburi între organizaţiile din Polonia şi ţările Parteneriatului Estic şi vor facilita efortul reciproc de dezvoltare profesională susţinută.

Programul va fi împărţit în sub-sectoare şi activităţile de parteneriat vor include servicii de dezvoltare a capacităţilor, precum instruire, activităţi de învăţare de la colegi, conferinţe pe teme specifice.

Programul va acoperi costurile vizitei de studiu. Organizaţiile participante din Polonia şi din ţările Parteneriatului Estic vor avea grijă să acopere costurile colaborării lor ulterioare.

Criterii de eligibilitate
Pentru participare pot aplica: instituţii culturale finanţate din bugetul de stat, operatori culturali privaţi şi comerciali, organizaţii ale societăţii civile şi neguvernamentale, care activează în domeniul industriilor cultural şi creative.

Cum aplicaţi
Cei interesaţi pot aplica pe cale electronică, prin accesarea Formularului de Aplicare de pe site-ul web şi pagina de Facebook ale Programului de Cultură şi Creativitate al UE și Parteneriatul Estic.

Pentru mai multă informaţie, Vă rugăm să contactați:
Victoria Tcacenco, Coordonator Cultural pentru Republica Moldova, +37322 270031, 069186944

Vă rugăm să vizitaţi: http://www.culturepartnership.eu/

 

Granturi de călătorie pentru artiști

STEP Beyond Travel grants oferă fonduri pentru artiști și lucrătorii din sectorul cultural - acordându-se prioritate persoanelor fizice până la 35 de ani și / sau în primii 10 de ani de carieră - pentru a călători în statele UE și țările vecine UE.

Călătorii eligibili trebuie să prezinte un itinerar de călătorie bine pregătit și un plan clar de activități, cu cel puțin un partener angajat din țara de destinație. Călătoria finanțată ar trebui să reprezinte un punct de plecare pentru o colaborare continuă și proiectele rezultate ar trebui să aibă un anumit impact asupra artelor locale/regionale.

În special sunt binevenite aplicațiile din următoarele țări: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Libia, Moldova, Maroc, Teritoriile Palestiniene, Siria, Tunisia, Turcia și Ucraina.

Eligibilitate:

 • artist sau lucrător cultural de orice disciplină artistică sau artă contemporană (individual sau care reprezintă o organizație culturală sau artist independent)
 • cu sediul în Europa sau vecinătatea sa. Țările în cauză sunt: Albania, Andora, Algeria, Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Ungaria , Islanda, Irlanda, Israel, Italia, Iordania, Kosovo, Letonia, Liban, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Maroc, Olanda, Norvegia, Teritoriile Palestiniene, Polonia, Portugalia, România , Federația Rusă, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Siria, Tunisia, Turcia, Ucraina și Marea Britanie.
 • persoane cu vârste cuprinse între 18 și 35 și / sau cele din primii zece ani de o carieră profesională în domeniul relevant

Grantul:

Granturile STEP Beyond Travel sunt destinate numai pentru a contribui la cheltuielile pentru biletul de călătorie internațional. Granturile variază de la € 250 la € 700, în funcție de țara plecare și țara de destinație.

Aplicare:

Nu există nici un termen limită pentru această schemă de grant, astfel încât să puteți aplica în orice moment, dar cel puțin o lună înainte de călătoria planificată. Procesul de selecție durează până la o lună. Înainte de a aplica vă rugăm să citiți cu atenție AICI (http://ecflabs.org/sites/www.ecflabs.org/files/step-beyond-grant/guidelines/guidelines_step.pdf)  

Aplică online AICI (http://ecflabs.org/sites/www.ecflabs.org/files/step-beyond-grant/guidelines/guidelines_step.pdf)

Pagina de contact http://ecflabs.org/contact

 

Fondul Internaţional pentru Promovarea Culturii (IFPC)

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a lansat apelul 2015 de prezentare a proiectelor pentru obţinerea unei eventuale finanţări din Fondul internaţional pentru promovarea culturii. Proiectele eligibile sunt cele care se referă la activităţi de realizare a operelor culturale şi artistice, precum şi de organizare a unor evenimente culturale şi artistice la nivel naţional, regional şi internaţional, care vor contribui la implementarea strategiilor din domeniul cultural şi cel al dezvoltării.

Actorii eligibili sunt:

 • artişti şi creatori culturali particulari/individuali;
 • instituţii publice responsabile de promovarea  culturii naţionale;
 • asociaţii obşteşti al căror activităţi contribuie la promovarea culturii şi creaţiei artistice.

 

Data limită pentru aplicarea proiectului este 29 mai  2015.

Pentru aplicare online accesaţi: https://en.unesco.org/ifpc/applicationform/register

Pentru mai multă informaţie accesaţi: https://en.unesco.org/ifpc/content/apply-for-support/faqs

 

 

Burse oferite de către Guvernului Republicii Slovacia

Guvernul Republicii Slovace a oferit Republicii Moldova cinci burse pentru ciclul I și II  de studii universitare complete (inclusiv un an de pregătire pentru limba slovacă, dacă este necesar) și o bursă pentru studii complete de doctorat (inclusiv un an de pregătire pentru limba slovacă, dacă este necesar) începând din septembrie 2015.

Se va acorda prioritate următoarelor domenii:

 • Formarea profesorilor și Științe ale educației;
 • Științe sociale și comportamentale
 • Business și Administrarea afacerilor
 • Științe ecologice și de Mediu
 • Ingineria construcțiilor, producție și comunicații
 • Agricultură
 • Silvicultură
 • Științe veterinare
 • Gestionarea resurselor de apă
 • Științe medicale
 • Chirurgia dentară
 • Științe farmaceutice
 • Științe (non-medicale) ale sănătății

 

Candidații vor trimite cererile online, la care se vor anexa actele necesare, la www.vladnestipendia.sk,  până la data de 28 mai 2015.

La 29 mai 2015, Ambasada Slovaciei împreună cu reprezentanții Ministerului Educației din R. Moldova vor selecta bursierii. 


 

Programul Național de Burse al Republicii Slovacia

Ambasada Republicii Slovace la Chișinău anunță despre apelul aplicațiilor pentru burse de mobilitate academică acordate studenților, doctoranzilor, profesorilor universitari, cercetătorilor și oamenilor de artă pentru anul academic 2015/2016 în cadrul Programului Național de Burse al Republicii Slovace.

Informații detaliate, inclusiv formularul de aplicare și condițiile de participare, sunt publicate pe următorul website:

www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-academic-year-2015/2016-apply-now!

 

Termenul limită pentru aplicații online este 30 aprilie 2015, 16:00 CET.


 

Fondul Internațional pentru diversitatea culturală (DCIF)

Fondul Internațional pentru diversitate culturală (DCIF) este un fond instituit în temeiul articolului 18 al  Convenției UNESCO din 2005 privind protecția și promovarea diversității expresiilor culturale. Scopul acesteia  este de a promova dezvoltarea durabilă și reducerea sărăciei în țările în curs de dezvoltare care fac parte  la Convenția din 2005. Acest  lucru se face  prin sprijinirea proiectelor care au ca scop să favorizeze apariția unui sector cultural dinamic, în primul rând prin activități de facilitare de introducere  și / sau elaborare de politici și strategii care să protejeze și să promoveze diversitatea expresiilor culturale, precum și consolidare a  infrastructurilor instituționale prin  sprijinirea industriilor culturale viabile. DCIF este folosit ca mecanism  pentru promovare a cooperării Sud - Sud și Nord – Sud - Sud, contribuind în același timp la obținerea  unor rezultate concrete și durabile.

Anual la 30 ianuarie Fondul Internațional pentru diversitate culturală (DCIF) lansează  apelul  pentru cereri de finanțare prin Platforma online  de Aplicare.  

Din 2010, DCIF  a furnizat  în jur de 5,3 milioane de dolari pentru finanțarea a 78 de proiecte din 48 de țări în curs de dezvoltare, acoperind  o gamă largă de domenii.      

Autorități / instituții publice și ONG-urile din țările în curs de dezvoltare  care sunt părți la Convenția UNESCO  din 2005, precum și ONG-urile internaționale sunt eligibile pentru a aplica.

 

Informații de bază:      

Toți solicitanții trebuie să depună cererile, anual,  până la 15 aprilie,  pe platforma de aplicare online a DCIF.      

Cererile din partea autorităților publice / instituții și ONG-uri locale vor suferi un proces de preselecție realizat de Comisiile Naționale pentru UNESCO până la 15 mai.

 

Pentru mai multe informații puteți accesa: http://en.unesco.org/creativity/ifcd/apply/ifcd-sixth-call-funding      sau    să consultați ghidul dat.


 

Ghid despre oportunități de finanțare  pentru mobilitatea  internațională  a artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii în Europa.

Acest ghid a fost  elaborat în 2011 de către On the Move (OTM) și Fundația Interarts (un partener pentru proiectul PRACTICS),  în contextul activităților OTM și PRACTICS cu scopul  de a sprijini  mobilitatea artiștilor și a profesioniștilor din domeniul culturii.    

 

On The Move (OTM) este o rețea informațională  despre mobilitatea culturală, cu mai mult de 30 de membri în peste 20 de țări din Europa și nu numai. Misiunea sa este de a încuraja și facilita mobilitatea transfrontalieră și cooperarea culturală, contribuind la construirea unui spațiu cultural european comun. Pentru mai multe informații, vizitați  www.on-the-move.org.

 

Ghidul dat prezintă informații despre programele de mobilitate  culturală a artiștilor și profesioniștilor culturali  oferite de către organizații și instituții din Europa. Informația prezentată în ghid conține date privind denumirea instituției; denumirea programului de mobilitate culturală; tipul programului;  date privind criteriile de eligibilitate, destinația, scopul și domeniul programului.

 

Pentru mai multe detalii puteți consulta acest ghid.


 

Programul KulturKontakt Austria

În colaborare cu KulturKontakt Austria, Cancelaria  Federală  a Austriei pune la dispoziție 50 de burse de reședință  în Viena pentru anul 2015.

 

Anual Cancelaria Federală a Austriei pune la dispoziție pentru cetățenii statelor din Sud-Est-ul Europei inclusiv și pentru cetățenii Republicii Moldova, aproximativ 60 de burse de reședință. Data limită pentru aplicare pentru anul  2015 este 15 iulie 2014. Bursa reședință este concepută pentru  a oferi o oportunitate profesioniștilor culturali  de a se familiariza cu scena artistică Austriacă și cu mediului cultural austriac,  și de a contacta cu artiștii și practicienii culturali austrieci. 

•    Este necesară o cunoaștere a limbii engleze sau germane.  Limita de vârstă pentru solicitanții este de 40 de ani. 

 

Cererile pot fi depuse numai pentru una din următoarele discipline:

•    Arte Vizuale

•    Fotografie Artistică

•    Artă video și media

•    Design

•    Compoziție

•    Literatură

•    Literatură pentru copii ți tineri

•    Traducere Literară

•    Educatori Artistici

•    Curatori

 

Durata bursei de reședință  variază în funcție de disciplina artistică:

•    3 luni pentru artiști vizuali, fotografi artistici , designeri, compozitori, artiști video și media

•    1-2 luni pentru scriitori și traducători literari

•    1 lună pentru curatori și educatori artistici  Toate detaliile privind procedura de aplicare pentru anul 2016  şi specificul programului de burse pot fi accesate aiciBurse de studii oferite de către Republica Slovacia

Republica Slovacia acordă anual burse de mobilități academice, atât pentru studenți și doctoranzi cât și pentru profesori universitari, cercetători și artiști. Cetățenii Republicii Moldova sunt și ei eligibili pentru aceste programe de burse și pot aplica în două sesiuni, una de toamnă și alta de primăvară, pentru burse cu termene cuprinse între o lună și un an.

 

Detaliile privind bursele, condițiile și formularele de aplicare sunt publicate pe: http://www.scholarships.sk/en/news/call-for-applications-summer-semester-of-the-academic-year-2014/2015-apply-now!

 

Concursul Internaţional de Design Trieste Contemporanea

Concursul Internaţional de Design Trieste Contemporanea îşi propune să identifice, să expună şi să promoveze cele mai originale creaţii de design din Europa Centrală şi de Est. Concursul este patronat de către Iniţiativa Central Europeană (CEI) şi Ministerul Afacerilor Externe al Italiei. Printre premiile acordate la concurs se numără şi premiul CEI în valoare de 3000 euro, exclusiv dedicat statelor non-UE, membre ale CEI. Termenul limită pentru aplicare: 15 iunie 2014.

 

Detalii puteţi accesa la: http://www.cei.int/content/international-design-contest-trieste-contemporanea-deadline-15-june-2014


 

Transfer de know-how din statele UE în Republica Moldova

Iniţiativa Central Europeană (CEI) a lansat o serie de programe ce presupun dezvoltarea capacităţilor şi transferul de know-how dinspre statele membre ale Uniunii Europene înspre statele non-UE, membre CEI. Activităţile organizate prin intermediul finanţării din partea statelor membre UE pot îmbrăca forma unor conferinţe, seminare, workshop-uri, traininguri. Termenul limită pentru propuneri este 27 mai 2014. Detalii puteţi accesa la: http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1

 

În mod similar funcţionează şi Programul de Schimb de Know-how (KEP), Austria şi Italia oferind oportunităţi de dinanţare în acest an. Detalii despre programul austriac care are termenul limită de depunere a dosarelor data de 30 mai, puteţi accesa la: http://www.cei.int/KEP?tab=1, iar detalii despre programul italian care are termenul limită de depunere a dosarelor data de 15 iulie, puteţi accesa la: http://www.cei.int/KEP?tab=2.

 

 
Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae reprezintă un program de burse acordate de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al Republicii Polonia. El implementat anual în oraşul Cracovia, în sesiuni a câte trei luni, şi se adresează cercetătorilor străini în domeniile culturii, istoriei şi patrimoniului multicultural ale Poloniei sau Europei Centrale. Programul este destinat atât pentru studii de doctorat cât şi pentru cele de post-doctorat, şi presupune burse lunare în valoare de 550 şi respectiv 750 euro. Dosarele de participare trebuie să includă un CV, o schiţă a planului de cercetare sub formă de eseu, iar pentru doctoranzi două scrisori de recomandare.

 

Detalii privind aplicarea: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1


 

Culture360.org

Culture360.org reprezintă un portal fondat de către Reuniunea Asia-Europa (ASEM) şi direcţionat de către Departamentul de Schimburi Culturale al Fundaţiei Asia-Europa (ASEF). Scopul portalului constă în stimularea parteneriatelor culturale între Asia şi Europa şi facilitarea unei mai bune înţelegeri reciproce între cele două regiuni. Creată şi promovat de către artişti, practicieni în sfera culturii şi politicieni, platforma culture360.org contribuie la informarea, colaborarea, interacţiunea şi schimbul ideilor între comunităţile culturale din Asia şi Europa.

 

Acest portal oferă multiple posibilităţi şi oportunităţi de dezvoltare a capacităţilor colaboratorilor din domeniul culturii şi artelor, de finanţare a proiectelor culturale prin intermediul granturilor, de traininguri, oferte de muncă, concursuri, stagii de rezidenţiat artistic ş.a. Secţiunea Oportunităţi (Opportunities) a site-ului este în permanenţă împrospătată cu informaţii relevante cu privire la aspectele mai sus-menţionate.

 

Detalii suplimentare: http://culture360.asef.org/category/opportunities/


 

Eastern Europe Initiative Congress

Scopul acestui congres desfăşurat anual în oraşul Lublin, începând cu 2012, este de a întări colaborarea transfrontalieră, stimularea dialogului dintre autorităţile locale şi cele regionale, începând cu sfera culturii şi a bunei guvernări şi finisând cu cea a dezvoltării durabile. Statele Partneriatului Estic reprezintă elemente cheie ale congresului, participarea oamenilor de cultură, a celor de ştiinţă şi a guvernanţilor de nivel local şi naţional din Republica Moldova fiind una de bun augur pentru facilitarea procesului de integrare europeană.

 

În perioada 2-4 octombrie 2014, la cea de-a treia ediţie a Congresului, se va întări dialogul şi cooperarea pe marginea problemelor stringente cu care se confruntă statele din Europa Centrală şi de Est. Se va prezenta şi experienţa Poloneză a calităţii de mebru al Uniunii Europene. De asemenea, vor fi desemnaţi şi câştigătorii celei de-a treia ediţii a concursului pentru colaborare transfrontalieră.

 

Detalii privind participarea la Congres, la Concursul de proiecte pentru colaborarea transfrontalieră şi alte informaţii utile puteţi accesa la: http://en.kongres.lublin.eu/

 

16 Iunie – termenul limită pentru aplicarea la concursul de proiecte

15 Septembrie – termenul limită pentru înscrierea participării la Congres


 

Central European Initiative

Instituţiile publice şi private din statele membre ale CEI, precum şi organizaţiile internaţionale şi regionale sunt invitate să aplice pentru programul de co-finanţare al CEI pentru acţiuni inovative care catalizează mobilitatea şi networking-ul. Propunerile trebuie să se focuseze pe dezvoltarea capacităţilor prin transferul şi distribuţia de know-how, în particular dinspre statele membre CEI şi UE spre statele membre CEI non-UE. Activităţile pot îmbrăca forma conferinţelor, seminarelor, workshop-urilor şi trainingurilor. Propunerile trebuie să se preteze Planului de acţiuni CEI 2014-2016.

Termen limită: 27 mai 2014.

Contribuţia potenţială a CEI: până la 15 mii euro.

Detalii suplimentare: http://www.cei.int/content/cooperation-activities?tab=1


 

Fondul Internaţional UNSESCO pentru Promovarea Culturii (IFPC)

Creatorii de artă, organizaţiile non-profit şi instituţiile a căror activitate promovează cultura şi arta sunt invitaţi să aplice pentru sesiunea 2014 de finanţare a proiectelor din cadrul IFPC al UNESCO. Prioritate au tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 de ani.

       Proiectele eligibile trebuie să se încadreze într-una cele două categorii:

 • producţia lucrărilor cultural-artistice;
 • organizarea unor evenimente cultural-artistice de importanţă naţională, regională sau internaţională care să contribuie la întărirea culturii sau la dezvoltarea strategiilor şi programelor în domeniu.

Termenul limită de depunere a dosarelor – 30 mai 2014. Detalii suplimentare puteţi accesa pe site-ul: http://culture360.org/opportunity/unesco-international-fund-for-the-promotion-of-culture-project-proposals-individual-applicants/


 

Visegrad Fund

Fondul Visegrad în cooperare cu Open Society Archivum Budapest oferă burse de cercetare la Arhivele Societăţii Libere din cadrul Universităţii Central Europene din Budapesta. În valoare de 2000 de euro, bursele sunt destinate de până la 2 luni. Dintre subiectele de cercetare stabilite pentru anul academic 2013/2014, mai aproape de domeniul culturii se referă cel la Aspiraţiile culturale şi ideologice ale mişcărilor anti-regim din societăţile de tip sovietic. Deadline: 10 aprilie 2014. Detalii puteţi vedea pe: http://visegradfund.org/scholarships/osa/

 

Fondul Visegrad oferă granturi pentru proiecte din diverse sfere ale vieţii sociale. Există granturi mici, standard şi strategice. Detalii puteţi vedea pe:  http://visegradfund.org/grants/

 

Erasmus Mundus

Aplicarea pentru Bursele Erasmus Mundus Master of Arts pentru anul 2015 va fi deschisă în ultimul trimestru al anului curent. Detalii despre program puteţi accesa la: http://www.euroculturemaster.eu/AdmissionsFinancing/ErasmusMundusGrants/Default.aspx


 

DAAD
Programul Berlin Artists in Residence oferă granturi pentru artişti din domeniile artelor vizuale, literaturii, muzicii, filmului şi dansului. Circa 20 de artişti din diverse colţuri ale lumii sunt finanţaţi pentru activităţi artistice timp de un an la Berlin. Acest program are drept scop stimularea creativităţii artistice, eliberată de presiunea factorilor economici. Termenul de depunere a dosarelor este pentru fiecare an data de 1 ianuarie. Detalii puteţi vedea pe: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/musik-kunst/en/8590-daad-berlin-artists-in-residence-programme/