Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Culturii

A A A

Aplică la proiectele
Culturale / Editoriale

Rezultate

Instituții subordonate

Instituţii publice în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator

Întreprinderi de stat în care Ministerul Culturii are calitatea de fondator

Editura de Stat „Cartea Moldovei
 
Editura Didactică de Stat „Lumina
Întreprinderea de Stat „Combinatul Poligrafic”
 
Firma Editorial-Poligrafică „Tipografia Centrală”
Întreprinderea de Stat Publicaţia Periodică Revista Social-Culturală „Moldova
 
Întreprinderea de Stat „Agenţia de impresariat”

Societăţi pe acţiuni în care Ministerul Culturii exercită drepturile de acţionar şi administrator al proprietăţii de stat

Autorităţile administrative din subordinea Ministerului Culturii